ทางบริษัทฯ แบ่งแยกการจัดส่งสินค้าออกเป็น 2 ประเภทคือ สินค้าที่จัดส่งจากประเทศไทย ( สินค้าที่มีสัญลักษณ์ thai ปรากฎต่อท้ายชื่อสินค้า ) หมายถึงสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อเข้ามายังบริษัทฯ และ บริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้านั้นจากประเทศไทยผ่านสายการบินและนำส่งให้กับลูกค้าถึงหน้าบ้าน และ สินค้าที่จัดส่งจากประเทศเยอรมนี ( สินค้าที่มีสัญลักษณ์ germany ปรากฎต่อท้ายชื่อสินค้า ) หมายถึงสินค้าที่สต๊อคอยู่ที่หน้าร้านของบริษัทฯ ในประเทศเยอรมนี และ บริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้านั้นจากหน้าร้านที่เมือง Stuttgart , Germany ผ่านระบบขนส่งของ DHL , FedEX , UPS และ DPD เพื่อนำส่งให้กับลูกค้าถึงหน้าบ้าน

สำหรับสินค้าที่จัดส่งจากหน้าร้านประเทศเยอรมนี จะใช้เวลาจัดส่งถึงมือลูกค้าน้อยกว่าสินค้าที่จัดส่งจากประเทศไทย แต่ปริมาณสินค้าที่สต๊อคอาจจะมีรายการสินค้าไม่ครบถ้วนทุกชนิด และมีปริมาณไม่มาก ดังนั้นทางบริษัทฯ แนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบรายการสินค้าคงเหลือในสต๊อคหน้าร้านที่เยอรมนี ในเวบไซต์ Delifresh.co.th หรือสอบทางทีมงานผ่าน Line ID : @delifresh ก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง

ตารางประมาณการจัดส่งสินค้า สำหรับสินค้าที่ส่งจากประเทศไทย

สั่งซื้อสินค้าภายในวัน
(ตามเวลาไทย)
สั่งซื้อสินค้าภายในเวลา
(ตามเวลาไทย)
เวลาจัดเตรียมสินค้า
(ตามเวลาไทย)
วันส่งออกสินค้า
(เวลา 20.25 น.ตามเวลาไทย)
วันที่ถึงสนามบินปลายทาง
(เวลา 07.10 น.ตามเวลาเยอรมนี)
จันทร์ 23.00 อังคาร-พุธ พุธ พฤหัส
อังคาร 23.00 พุธ-พฤหัส พฤหัส ศุกร์
พุธ 23.00 พฤหัส-ศุกร์ ศุกร์ เสาร์
พฤหัส 23.00 เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์ จันทร์
ศุกร์ 23.00 เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์ จันทร์
เสาร์ 23.00 อาทิตย์-จันทร์ จันทร์ อังคาร
อาทิตย์ 23.00 จันทร์-อังคาร อังคาร พุธ

จัดส่งถึงหน้าบ้านตามที่อยู่ในประเทศ
วันที่ถึงสนามบินปลายทาง
(เวลา 07.10 น.ตามเวลาเยอรมนี)
เยอรมนี เนเธอแลนด์ เบลเยี่ยม ลักเซมเบิกร์ เดนมาร์ก เชค สวิสเซอร์แลน ลิกเตนสไตล์ ฝรั่งเศษ โมนาโก อังกฤษ อิตาลี โปแลนด์ สโลวาเกีย สโลเวเนีย ฮังการีี ไอร์แลนด์ โปรตุเกส สวีเดน สเปน ฟินแลนด์ โครเอเชีย ลิทัวเนีย นอร์เวย์ บอสเนีย บัลแกเรีย กรีนแลนด์ เซอเบีย โรมาเนีย
พฤหัส พฤหัส-ศุกร์ ศุกร์-เสาร์ เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์-จันทร์
ศุกร์ ศุกร์-เสาร์ เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์-จันทร์ จันทร์-อังคาร
เสาร์ เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์-จันทร์ จันทร์-อังคาร อังคาร-พุธ
จันทร์ จันทร์-อังคาร อังคาร-พุธ พุธ-พฤหัส พฤหัส-ศุกร์
จันทร์ จันทร์-อังคาร อังคาร-พุธ พุธ-พฤหัส พฤหัส-ศุกร์
อังคาร อังคาร-พุธ พุธ-พฤหัส พฤหัส-ศุกร์ ศุกร์-เสาร์
พุธ พุธ-พฤหัส พฤหัส-ศุกร์ ศุกร์-เสาร์ เสาร์-อาทิตย์

ตารางประมาณการจัดส่งสินค้า สำหรับสินค้าที่ส่งจากหน้าร้านประเทศเยอรมนี

จัดส่งถึงหน้าบ้านตามที่อยู่ในประเทศ
สั่งซื้อสินค้าภายในวัน สั่งซื้อสินค้าภายในเวลา เยอรมนี เนเธอแลนด์ เบลเยี่ยม ลักเซมเบิกร์ เดนมาร์ก เชค สวิสเซอร์แลน ลิกเตนสไตล์ ฝรั่งเศษ โมนาโก อังกฤษ อิตาลี โปแลนด์ สโลวาเกีย สโลเวเนีย ฮังการีี ไอร์แลนด์ โปรตุเกส สวีเดน สเปน ฟินแลนด์ โครเอเชีย ลิทัวเนีย นอร์เวย์ บอสเนีย บัลแกเรีย กรีนแลนด์ เซอเบีย โรมาเนีย
วันจันทร์ 15.00 วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์
วันอังคาร 15.00 วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์
วันพุธ 15.00 วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันจันทร์
วันพฤหัส 15.00 วันศุกร์ วันเสาร์ วันจันทร์ วันอังคาร
วันศุกร์ 15.00 วันเสาร์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ
วันเสาร์ 15.00 วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส
วันอาทิตย์ 15.00 วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส
หมายเหตุ
*เวลาในตารางนี้เป็นเวลาประมาณการเท่านั้น เวลาที่ใช้ในการจัดส่งจริงอาจจะเร็วหรือช้ากว่ากำหนด ขึ้นอยู่กัยหลายปัจจัย
*บริษัทไม่รับประกันเวลาจัดส่งใด ๆ แต่เราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้คุณได้รับผักและผลไม้ที่สดใหม่เสมอ
*บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเวลาจัดส่งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เลือกซื้อสินค้า