• Tech

  01

  กล่องรักษาอุณหภูมิ

  ทุก ๆ การสั่งซื้อผักและผลไม้ของคุณ เราจะจัดสินค้าลงในกล่องกระดาษซึ่งภายในบุด้วยฉนวนกันความร้อน เพื่อรักษาอุณหภูมิ ( 5-7 องศา ) ภายในกล่องให้เหมาะสม สำหรับการรักษาความสดใหม่ ของผักและผลไม้ ก่อนส่งถึงมือคุณ

 • Tech

  02

  พันธมิตรขนส่งระดับโลก

  บริษัทฯ ได้เลือกใช้สายการบิน Turkish Airline Cargo สำหรับการขนส่งผักและผลไม้ไปยังประเทศจุดหมายปลายทางในยุโรป ซึ่งมีรอบการขนส่งตลอดทั้งสัปดาห์ และพร้อมให้บริการห้องเย็น (ห้องควบคุณอุณหภูมิ) ใต้ท้องเครื่อง เพื่อรับประกันสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผักและผลไม้ ตลอดเส้นทางการบิน

 • เดลิเฟรชอียู

  ที่อื่น ๆ

  TECH

  03

  จัดเรียงโมเลกุลของน้ำหลังการเก็บเกี่ยว

  เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่า เมื่อผักและผลไม้ถูกเก็บเกี่ยวจากแปลงผลิตแล้ว ผักและผลไม้เหล่านั้นจะสูญเสียน้ำ และเริ่มเหี่ยวเฉา ไม่สามารถรักษาความสดไว้ได้นานโดยเฉพาะผักประเภททานใบ ผักใบเขียว ดังนั้นบริษัท ฯ จึงได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยควบคุมปัญหานี้โดยเฉพาะ โดยระบบจะเข้าไปควบคุมโมเลกุลของน้ำบนผักและผลไม้ กระตุ้นการทำงาน และรักษาความชุ่มชื้นของผักและผลไม้เหล่านี้ไว้

 • เดลิเฟรชอียู

  ที่อื่น ๆ

  TECH

  04

  ควบคุมปริมาณก๊าซ CO2 และ O2

  ผักและผลไม้หลังการเก็บเกี่ยวออกจากต้นแล้ว ยังมีชิวิตและยังมีการหายใจอยู่ โดยการรับก๊าซออกซิเจนเข้าไป (O2) แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานในรูปความร้อนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา (CO2) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผักและผลไม้เน่าเสียเร็ว ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงได้เลือกใช้วัสดุในการบรรจุผักและผลไม้เหล่านี้โดยการควบคุมการไหลเวียนของก๊าซทั้งสองชนิดใหม่ เพื่อลดอัตราการหายใจของผักและผลไม้ลง โดยที่ยังคงรสชาติ กลิ่น สี และคุณค่าทางอาหาร ไว้ตามเดิม อีกทั้งเพิ่มระยะเวลาในการรักษาความสดไว้ได้นานขึ้นอีกด้วย

 • เดลิเฟรชอียู

  ที่อื่น ๆ

  TECH

  05

  ระบบจัดการหยดน้ำ

  ผักและผลไม้ต้องคายน้ำอยู่ตลอดเวลา เพื่อระบายความร้อนที่เกิดจากการหายใจประกอบกับปริมาณความชื้นภายในผักและผลไม้เองที่สูงกว่าความชื้นของอากาศภายนอก น้ำภายในผักและผลไม้จึงพยายามเคลื่อนตัวออกสู่ภายนอกตลอดเวลา ส่งผลให้คุณภาพในการรับประทานและน้ำหนักที่จำหน่ายลดลง แต่ด้วยผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ที่สามารถควบคุมและจัดการหยดน้ำที่เกิดขึ้นจากการหายใจได้เป็นอย่างดี จึงทำให้คุณมั่นใจได้ว่า ผักและผลไม้ที่คุณจะได้รับ จะยังคงคุณภาพ ความสดใหม่ ได้อยู่เสมอ

เลือกซื้อสินค้า